Mann Filter

O SPOLOČNOSTI
Spoločnosť MANN+HUMMEL (CZ) sa v roku 1998 stala 100% vlastníctvom nemeckého koncernu MANN+HUMMEL GmbH, ktorý ako vývojový partner a sériový dodávateľ zaujíma popredné miesto vo výrobe a vývoji filtrov pre automobilový a strojársky priemysel.
Vo výrobnom závode v Novej Vsi na Třebíčsku sa vyrábajú kvapalinové filtre pre automobilový priemysel, vzduchové filtre pre automobilový a strojárenský priemysel a filtračné vložky pre nezávislý trh s náhradnými dielmi vlastnej značky. Značka MANN-FILTER je najsilnejšou zahraničnou značkou filtrov v Českej republike a na Slovensku. MANN+HUMMEL (CZ) v Novej Vsi vyrába približne 20 miliónov filtrov ročne a zabezpečuje odbyt výrobkov MANN-FILTER na regionálnych trhoch.

filtry MANN-FILTER

Výhody filtrov MANN-FILTER

 • výrobky v kvalite originálnych dielov
 • tradičný dodávateľ pre prvovýrobu popredných svetových výrobcov automobilov
 • produkty, ktoré nezaťažujú životné prostredie
 • optimálna ochrana a bezpečnosť
 • vlastná výzkumná a vývojová práca
 • kontrola kvality na všetkých stupňoch výroby


VZDUCHOVÉ FILTRE
Čistý nasávaný vzduch je základom bezpoblémovej jazdy. So vzduchom sa však nasávajú nečistoty, ako napr. častice, sadze, jemný prach a pod. Následkom je to, že nečistoty prenikajú do spaľovacieho priestoru, kde dochádza k tvorbe rýh a tým k predčasnému opotrebeniu motora. Tiež je poškodená, prípadne zničená funkcia elektronických komponentov akými sú napr. snímače, ktoré sa nachádzajú medzi saním a spaľovacím priestorom.

Funkcie vzduchových filtrov MANN-FILTER
Vzduchové filtre MANN-FILTER vykonávajú množstvo dôležitých funkcií. Z nasávaného vzduchu filtrujú nečistoty ako napr. prach, peľ, piesok, sadze alebo aj kvapky vody. Zaistia tak, aby sa do spaľovacieho priestoru dostal len čistý vzduch. Tieto filtre majú aj ďalšie dôležité funkcie: znižujú hluk sania, regulujú vstupný prúd vzduchu smerom k meraču hmotnosti vzduchu a utesňujú priľahlé komponenty.

vzduchové filtry MANN-FILTR

Výhody filtrov MANN-FILTER

 • spoľahlivosť v priebehu celého servisného intervalu
 • najvyššia schopnosť odlúčenia nečistôt
 • malá tlaková strata
 • stopercentná tesnosť vďaka pravidelným skladaním papiera a lepeným spojom
 • špeciálne tzv. rylovanie skladov papiera pre väčšiu stabilitu
 • špeciálna impregnácia zabraňujúca absorpcii vody
 • špeciálné nehorľavé médiá

 

PALIVOVÉ FILTRE
Základným predpokladom bezproblémovej jazdy je čisté palivo. To je dopravované palivovým čerpadlom priamo do vstrekovacieho zariadenia, prípadne do karburátora. Nečistoty obsiahnuté v palive vedú k zvýšenému opotrebeniu. Tiež voda viazaná v palive, môže spôsobiť v dôsledku korózie závažné škody. V najhoršom prípade môže dôjsť k úplnému zlyhaniu vstrekovacej sústavy a tým k zastaveniu vozidla.
Opotrebenie vstrekovacej sústavy, resp. karburátora, má za následok výrazne zvýšenú spotrebu paliva a znížený výkon motora.

palivové filtry MANN-FILTER

Úlohy palivových filtrov MANN-FILTER

 • palivové filtre MANN slúžia prevádzkovej bezpečnosti motorov
 • spoľahlivo chránia najcitlivejšie vstrekovacie komponenty alebo karburátor
 • zbavují palivo nežiadúcich nečistôt spôsobujúcich opotrebenie napr. prachu, hrdze alebo vody
 • chránia vstrekovacie systémy pred škodami spôsobenými koróziou

Aby mohli byť tieto úlohy splnené, sú potrebné filtre vysokej jemnosti a veľmi dobrej kvality, čo filtre MANN v každom prípade splňujú.

 

Kabínové filtre
Kabínové filtre MANN-FILTER filtrujú zo vzduchu peľ a iné nežiadúce častice akými sú škodlivé plyny (kombinované filtre adsotop®) takmer na 100% a zabezpečujú tak v interiéri vozidla lepšiu klímu. To má značný význam hlavne pre alergikov, astmatikov a deti. Ponúkajú efektívnu ochranu pre klimatizačnú jednotku. Zvyšujú komfort v interiéri vozidla a optimalizujú jazdnú bezpečnosť.

Kabínové filtre MANN-FILTER sú k dispozícii v dvoch prevedeniach:
- ČASTICOVÉ FILTRE – zabraňujú prieniku prachu a častíc akými sú peľ, sadze alebo oter z pneumatík do interiéru.
- KOMBINOVANÉ FILTRE ADSOTOP® - jedná sa o špeciálne filtre s aktivnym uhlím. Ich vrstva aktívneho uhlia vložená do netkanej textílie viaže škodlivé plyny.

kabinové filtry MANN-FILTER

Výhody kabinových filtrov MANN-FILTER

 • optimálna ventilácia interiéru vozidla vďaka nízkemu odporu
 • spoľahlivé vyfiltrovanie aj tých najmenších častíc (0,1 µm)
 • konštantná účinnosť filtrácie v priebehu celého servisného intervalu
 • najväčšia účinnosť filtrácie vďaka kombinácii mechanickej a elektrostatickej príťažlivosti
 • presný tvar a tesnosť

 

OLEJOVÉ FILTRE
Motorovým olejom sú mazané všetky pobyblivé časti a funkčné prvky motora. Následkom spaľovania prenikajú do motorového oleja častice nečistôt a zvyšky po spaľovaní (sadze) čo vedie k zníženiu jeho viskozity. To znamená, že prívod oleja nie je dostačujúci a ochrana proti korózii nie je zaručená. Dôsledkom je zníženie výkonu motora, prípadne zvýšená spotreba paliva a v najhoršom prípade dokonca poškodenie motora.
Pokiaľ je olejový filter pravidelne menený, cirkuluje v ňom len čistý olej. To značne zvyšuje výkon motora a spoľahlivo chráni pred opotrebením. MANN-FILTER olejové filtre spoľahlivo zabraňujú zvyšovaniu spotreby paliva a s tým spojeného zvyšovania emisií.

olejové filtry MANN-FILTR

Výhody olejových filtrov MANN-FILTER

 • optimálna ochrana motora
 • teleso je odolné proti tlaku a chránené proti korózii
 • spätná klapka je vyrobená z vysoko kvalitného silikónu
 • možnosť rýchlej výmeny pomocou povoľovacieho kľúča

Funkcie motorového oleja

 • znižuje trenie v ložiskách, mazacích otvoroch a medzi pohyblivými časťami
 • slúži na odvádzanie tepla
 • chráni pred koróziou