Originálne balenie Wabco

Už čoskoro sa bude väčšina originálnych produktov WABCO v rámci nezávislej siete distribútorov náhradných dielov dodávať
v novom, unikátnom a nezameniteľnom „originálnom balení WABCO“. Každé balenie bude navyše spätne identifikovateľné prostredníctvom internetu.

Toto nové balenie WABCO, ktoré zodpovedá najnovšiemu stavu technológií, predstavuje veľký pokrok s ohľadom na skladovanie, identifikáciu a spätné sledovanie produktov WABCO. Nezávisle od veľkosti kartónového boxu obsahuje nové balenie vždy bezpečnostnú pečať a produktovú nálepku s unikátnym kódom a tiež zodpovedajúcim sérovým číslom.

Prečo WABCO prijalo toto opatrenie?
Spoločnost WABCO má za cieľ posilniť svoju obchodnú sieť na nezávislom trhu s náhradnými dielmi. (IAM, Independent Aftermarket) v mezinárodnom distribučnom prostredí a umožniť zákazníkom, aby si mohli jednoduchým spôsobom overiť pravosť produktov, ktoré sú im dodávané ako vysoko kvalitné produkty WABCO. Nové originálne balenie WABCO nepodporuje len implementovanie optimálneho logistického procesu u zákazníkov, ale tiež vytvára exkluzívne spojenie mezdi autorizovanou WABCO IAM sieťou a hlavnými hodnotami značky WABCO, akými sú bezpečnosť a efektivita.

DESIGN kartónových BOXOV

Design nového originálneho balenia WABCO bol navrhnutý tak, aby sa zjednodušila identifikácia a skladovanie jednotlivo balených dielov WABCO, čím sa zaistí zrýchlenie logistických procesov u našich zákazníkov. Design se prezentuje jednoducho: modré línie predstavujú bezpečnosť, zelené línie efektivitu. To sú štandardy, ktoré spoločnosť WABCO vždy zastávala. Teraz tiež balenie originálnych dielov WABCO deklaruje tieto v priemysle najdôležitejšie hodnoty.

Nový design kartonových boxů... Modré linie představují bezpečnost, zelené linie představují efektivitu.

Nová bezpečnostná pečať zaručuje, aby balenie nebolo porušené a nebolo s ním nedovoleným spôsobom manipulované. Pri prvom otvorení sa vytvorí jesne viditeľný a spätne nevratný optický efekt. Každý kartónový box sa zabezpečuje minimálne jednou jednou (v závislosti na veľkosti boxu) bezpečnostnou pečaťou v hornom rohu balenia.

Nová bezpečnostní pečeť zaručí neporušené balení výrobku.

BEZPEČNOSTNÁ PRODUKTOVÁ NÁLEPKA

Nová bezpečnostná produktová nálepka na každom jednotlivom balení nesie individuálne vytvorené sériové číslo, ktoré umožňuje spätné sledovanie produktu. Táto nová nálepka chráni zákazníkov pred falzifikátmi a z toho plynúcou zodpovednosťou za záruku, pretože autentickosť si môžu rýchlo a jednoducho overiť online pomocou internetu.
Pre zjednodušenie inventarizácie sú na nálepke naviac vytlačené doplnkové informácie ako napríklad dátum balenia, produktové číslo a číslo dodacieho listu.

Nová bezpečnostní produktová nálepka se sériovým číslem.

OVERENIE SÉRIOVÉHO ČÍSLA

Unikátne sériové číslo môžete zadať online na internetovej adrese
http://www.wabco-auto.com/WABCOoriginal/onlineverification 
alebo si môžete naskenovať QR kód.

Sériové číslo si můžete ověřit ONLINE.